Un ajutor extraordinar!

Începând de astăzi copiii de la Asociația ADIR vor fi mai bucuroși să-și formeze noi deprinderi și să asimileze informații utile într-un mod mai plăcut și distractiv cu ajutorul sistemului asistiv și de sprijin a cărui achiziție a fost posibilă cu sprijinul financiar al al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cadrul unui program destinat întăririi capacității organizațiilor neguvernamentale care adresează nevoi ale persoanelor cu dizabilități, sprijinit de E-Distribuție Muntenia. 

Achiziția pachetului “Tabla interactivă” face parte din categoria tehnologiei asistive și de sprijin este deosebit de utilă (mai ales pentru copiii cu nevoi speciale de învățare cum sunt copii cu sindrom Down) pentru formarea deprinderilor de citit și scris, dezvoltarea vocabularului activ și pasiv,susținerea procesului de învățare  a acestor copii știind faptul că educația interactivă stimulează comunicarea și colaborarea între profesor și elev și astfel metodele pedagogice devin mult mai eficiente.

Pachetul achiziționat va fi utilizat integral pentru creșterea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale și anume copii cu sindrom down la serviciile de suport educațional pe care noi le oferim în cadrul asociației și prin care vom contribui astfel și la creșterea accesului la mediul informațional și comunicațional al acestor copii.

În cadrul activităților cu grupele de copii cu SD de vârstă școlară pachetul “Tabla interactivă” va fi utilizat pentru

  • a crește eficacitatea și atractivitatea procesului instructiv-educativ având potențialul de a prezenta mai multe surse de informații ( sunet – imagini – text )
  • a diversifica aria de cuprindere a mijloacelor de invățare utilizate și să oferim un climat relaxant de cooperare între elev si învățător prin creșterea capacității de concentrare a atenției
  • a putea utiliza metode didactice de tip intuitiv ( imitarea, demonstrarea, modelarea exercițiului)
  • a monitoriza permanent copilul pe etape de învățare și să asigurăm unui feedback imediat și continu
  • a avea o mai bună interacțiune între participanți( copii și învățător, copii între ei, copii și părinți, părinți învățător)

Pentru că educația digitală este din ce în ce mai prezentă în învățământul din România și pentru că evoluțiile din domeniul tehnologiei au demonstrat că duc la schimbări fundamentale ale modului prin care copiii învață, noi ne-am propus o abordare cât mai practică și pentru copii cu nevoi speciale de învățare cum sunt copii cu SD cu care lucrăm, în care vom adapta curricula școlară,activitățile , atelierele , exercițiile practice cu care lucrăm, la acest sistem interactiv cu scopul de a încuraja cât mai mult implicarea elevilor dar mai ales să ușurăm asimilarea de cunoștințe.

Beneficiile oferite de sistemul achiziționat folosit ca tehnologie asistivă și de sprijin sunt următoarele:

facilitează accesul la educație și informare a persoanelor cu dificultăți de învățare și cu diferite deficiențe prin crearea unui ritm de lucru individual adaptat la nivelul de dezvoltare cognitivă , particularități individuale și de vârstă a copilului/elevului ,

realizarea unui angajament mai mare din partea participanților la o interacține/lecție

crește gradul de diversitate a lecțiilor prin multitudinea de instrumente educative ce pot fi abordate cu un sistem interactiv precum  și experimentele simulatoare pentru diferite materii

Un număr de 20 de copii și tineri cu sindrom down care sunt sprijiniți prin activitățile derulate în cadrul „Centrului de zi pentru educația și sănătatea copiilor” de la Asociația ADIR vor fi beneficiarii direcți ai produsului achiziționat.

Efectele asupra beneficiarilor direcți vor fi monitorizate prin evlauările periodice efectuate la copii cu care lucrăm.

Efectele asupra beneficiarilor indirecți (părinții copiilor cu SD, familiile acestora, comunitatea ) vor fi vizibile în timp prin ușurarea procesului de susținere în activitățile de învățare.

Ne-am bucura să aflăm părerea ta

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Povestea ADIR

Asociația ADIR a luat naștere de la un vis, despre dreptul la normalitate a fiecăruia, despre cum pot copiii cu sindrom Down să-și atingă potențialul maxim în dezvoltarea lor pe etape de vârstă,  pentru a ajunge nivelul optim din viața lor, despre cum vom susține integrarea lor socială și profesională de mai târziu, despre cum vom contribui noi ca ei să se simtă parte integrantă a comunității în care trăiesc.

Cum ajutăm

Echipa noastră formată din profesori pedagogi de psihopedagogie specială, pedagogi, kinetoterapeut, pedagog social, psiholog, medic își va  folosi abilitățile cunoștințele, experiența în cadrul ședințelor de terapie individualizată.

Activități

Prin activitățile noastre explorăm modul în care copiii cu sindrom Down se dezvoltă, învață noțiunile, folosesc în adaptarea lor comportamentală noțiunile învățate, comportamente de adaptare în diferite medii (familial, școlar, social). Abordăm modalități de terapii și activități educaționale de suport pentru invățare.

Contact

Strada Păun nr 2 bis, Iași
0740 031 661
contact@adir.ro