Drumul spre o viață normală a copiilor cu sindrom Down începe aici

Echipa noastră formată din profesori pedagogi de psihopedagogie specială, pedagogi, kinetoterapeut, pedagog social, psiholog, medic își va  folosi abilitățile cunoștințele, experiența în cadrul ședințelor de terapie individualizată.

Noi NU vom lăsa nefolosite capacitățile noastre

Vom folosi tot ceea ce știm că este 100% în mâinile și în puterea noastră capabilitatea de a desfășura activitatea potrivită, la momentul potrivit și la locul potrivit pentru copiii cu sindrom Down.

Noi NU vom lăsa nefolosite capacitățile copiilor cu sindrom Down

Pentru a-și putea atinge potențialul maxim în dezvoltarea lor pe etape de vârstă, copiilor cu sindrom Down le sunt necesare ore și ore de terapie individuală prin stimulare psihocognitivă, kinetoterapie și jocuri de mișcare achiziționarea deprinderilor de viață pe toate planurile.

Eficacitatea intervenției timpurii*

Creșterea ratelor de dezvoltare ale copiilor cu sindrom Down după intervenția timpurie

Dezvoltare cognitivă
Dezvoltarea limbajului expresiv
Dezvoltarea limbajului receptiv

Evaluare și plan de intervenție

De ce este neceasă evaluarea? – după cum știm cu totii cunoașterea copiilor constituie o condiție a organizării eficiente a procesului de învățământ, a acțiunii de instruire și educație, a intervențiilor noastre terapeutice.

Instrumentele care pot fi folosite în evaluarea copiilor sunt fie teste standardizate fie instrumente care fac referire la criterii acestea bazându-se pe o listă de deprinderi pe care copii le dezvoltă în mod normal, aici neexistând scoruri standard dar le putem pune pe diferite nivele de dezvoltare.

Fișa de evaluare: va cuprinde o scalare a abilităților copilului în funcție de vârstă folosind Evaluarea BLAF sau Scala CALLIER-AZUSA.

Dosarul de intrare va include fișă psihologică, fișa psihopedagogică, fișă medicală sintetică de la medicul de familie, scrisoarea medicală de la medicul specialist de neuropsihiatrie infantilă, certificat medical, certificatul de orientare școlară.

Monitorizarea achizițiilor copiilor

Pentru fiecare copil se întocmește un dosar personal (pe lângă cel de la început cu documentația de intrare de la începutul programului de terapii), în care se atașează fișele individuale din cadrul evaluărilor periodice.

Evaluările periodice se fac la intervale de timp de minim 1 lună sau maxim 3 luni de zile, acestea vor cuprinde indicatori de evaluare și un profil de puncte tari și puncte slabe (la evaluările noastre nu se fac aprecieri de întârziere globală, nefiind corect față de copil să-l raportăm la un standard general valabil), astfel totul se raportează individualizat ca un reper de evoluție.

Evaluarea periodică

 • obiectivele realizate

 • dificultăţi întâmpinate

 • recomandări particulare

 • rolul şi modul de implicare a părinţilor în program

Pentru fiecare copil este elaborat un plan de intervenție personalizat care cuprinde

Diagnostic educațional

 • dezvoltare motorie

 • dezvoltare perceptivă

 • deprinderi de viață cotidiană

 • cunoaștere, comunicare și limbaj

 • dezvoltare socială

Obiective generale

 • comunicare

 • educație senzorială și cognitivă

 • orientare și mobilitate

 • stimulare motorie generală

 • dezvoltare emoțională și socială

Dezvoltare psihocognitivă și emoțională

Ședințe de terapie individuală pentru dezvoltarea psihocognitivă și emoțională

Ședințe de terapie individuală sau în grup pentru cunoaștere, comunicare și limbaj

Pentru copiii preșcolari

 • Dezvoltarea abilităților perceptive

 • Dezvoltarea abilităților simbolice și de reprezentare

 • Dezvoltarea abilităților de comunicare receptivă

 • Dezvoltarea abilităților de comunicare intențională

 • Dezvoltarea abilităților de reciprocitate

Pentru copiii de vârstă școlară

În ultimii 30 de ani, studiile au oferit informații importante despre vorbire, limbaj, memorie, lectură, învățarea numerelor, noțiunilor matematice și bineînțeles și despre acumularea unor abilități sociale și comportamentale, deci pe toate direcțiiile educaționale pentru copiii cu sindrom Down.De asemenea, cercetarea educațională din ultimii ani a adus multe modalități de a îmbunătăți achizițiile copiilor cu sindrom Down și au demonstrat în repetate rânduri potențialul acestor copii de a învăța mai multe atunci când li se oferă oportunitatea și sprijinul adecvat.

Acordăm o importanță deosebită identificării cât mai precise a dificultăților de învățare, pentru a realiza abordările didactice cele mai potrivite și pentru a realiza terapiile în mod specific și cât mai eficient.Echipa noastră folosește astfel de modalități specifice de învățare, identifică abordări noi individualizate pentru fiecare copil și aplică terapii didactice personalizate făcându-le astfel cât mai eficiente. În adaptarea programelor de intervenție ținem cont de întregul context medical, social și familial pentru fiecare copil în parte.

Prin activitățile noastre explorăm modul în care copiii cu sindrom Down se dezvoltă, învață noțiunile, folosesc în adaptarea lor comportamentală noțiunile învățate, comportamente de adaptare în diferite medii (familial, școlar, social).Abordăm modalități de terapii și activități educaționale de suport pentru invățare, cum ar fi:

 • terapii individualizate de stimulare cognitivă – pentru că memoria verbală pe termen scurt prezintă dificultăți specifice la acești copii

 • învățarea limbajului, câștigarea de abilități lingvistice, vorbitului corect și clar, prin repetiție coordonată și intețională și printr-un model de lucru de tipul “văd, aud și învăț vorbirea”

 • “văd, aud și învăț vorbirea” este o abordare structurată pentru a dezvolta vorbirea, lucrăm cu pași mici către o achiziție cât mai eficient

   • ne familiarizăm cu sunetele din vorbire pentru a stoca sunetele in sistemul de memorie
   • lucrăm pentru a diferenția sunetele din vorbirea curentă, învățăm prin auzirea diferențelor dintre sunete
   • învățăm să spunem cuvinte diferite care încep cu același sunet
   • învățăm treptat, cu pași mici cuvinte din ce în ce mai complexe

  Predarea vocabularului și a gramaticii îi introduce pe copii în lectură. Predăm vocabularul timpuriu urmat de vocabularul clasic, după care învățăm noțiuni de gramatică, introducându-i încet-încet pe copii în lectură (mulți copii cu sindrom Down vor învăța mai repede sensul cuvintelor noi decât învață să le spună clar

  A învăța să vorbești este o provocare specială pentru majoritatea copiilor cu sindrom Down, iar dificultățile în vorbire, în comunicare le crează posibile frustrări zi e zi.

  Prin activitățile noastre explorăm modul în care copiii cu sindrom Down se dezvoltă, învață noțiunile, folosesc în adaptarea lor comportamentală noțiunile învățate, comportamente de adaptare în diferite medii (familial, școlar, social).Abordăm modalități de terapii și activități educaționale de suport pentru invățare, cum ar fi:

 • învățarea cuvintelor și a propozițiilor, utilizarea corectă a limbajului

 • folosirea limbajului pentru a comunica eficient și corect

 • dezvoltarea limbajului pentru a îmbunătăți abilitățile de vorbire

 • progresul mai lent în învățarea vorbirii nu ar trebui să împiedice oportunitățile de a învăța în continuare noi competențe lingvistice

 • învățarea citirii prin reprezentări concrete, repetitive, sau chiar vizuale ale conceptelor lingvistice pentru a sprijini dezvoltarea abilităților lor de vorbire

 • învățarea cifrelor prin jocuri interactive, abilități și concepte de bază despre numere

 • învățăm copii mici să numere, să asocieze numerele cu cantitatea, să înțeleagă concepte importante despre sistemul numeric și să calculeze cu numere până la 10

 • predăm  concepte matematice timpurii importante pentru înțelegerea spațiului, timpului și măsurării – inclusiv culoare, dimensiune, formă, ordonare, sortare și modele

 • învățarea operațiilor matematice prin jocuri interactive

 • predarea receptivă, canale de intervenții timpurii

 • cântatul îmbunătățește învățarea și comunicarea timpurie a vocabularului deja achiziționat

 • abordări comportamentale în intervenția timpurie

 • pregătirea abilităților de atenție pentru a îmbunătăți rezultatele învățării ulterioare

 • exercițiile de dezvoltare motrică din cadrul ședințelor de kinetoterapie vor contribui spre cunoașterea și explorarea mediului exterior spre a fi și acestea utile în limbaj și dezvoltarea socială

 • prin terapiile ludice încurajăm copiii să experimenteze cât mai multe funcții executive acestea fiind cu o influență hotărâtoare asupra tuturor activităților zilnice ale copilului

 • jocurile interactive pe care le organizăm constituie un fundament solid pentru competențele sociale

Dezvoltare motorie

Ședințe de terapie individuală pentru dezvoltarea motorie

Copiii cu sindrom Down au un profil ce evidențiază o perturbare specifică a dezvoltării motorii. Abilitățile motorii se știe că sunt cele care pot susține interdependențele cognitive și sociale, acestea reprezentând fundamentul necesității intervenției timpurii în dezvoltarea motorie prin ședinte de kinetoterapie și jocuri de mișcare.

Pentru un copil cu sindrom Down un potențial motor destul de bun poate – intr-un sens larg – oferi copilului mai multe oportunități de dezvolatre. Kinetoterapia are un rol important/primordial în recuperarea copilului cu sindrom Down și poate fi efectuată încă din primele luni de viață la recomandarea medicului. Intervenția terapeutică aplicată timpuriu facilitează dezvoltarea motorie și crește șansele la independență și integrare socială.

Motricitatea se dezvoltă în contextul explorării, interacțiunii cu mediul, experiențelor trăite, iar cu cât vârsta la care se intervine este mai mică, cu atât cresc șansele recuperării deficitului funcțional și a dezvoltării conform stadiilor neuromotorii de dezvoltare.

De asemenea, copilul cu Down trebuie să beneficieze de activități de stimulare/integrare senzorială (auditivă, tactilă, vizuală) structurate conform necesităților/nevoilor sale. Kinetoterapia dispune de o gamă largă de tehnici și metode care vin în sprijinul copilului și care stau la baza realizării unui program de recuperare personalizat. Programele recuperatorii sunt particularizate și adaptate în funcție de vârstă, de afecțiunile asociate, restantul funcțional. Intervenția kinetoterapeutică se adresează diferitelor patologii din sfera neurologică, ortopedică, întârzierii în dezvoltarea neuromotorie, sindroame genetice, etc.

Tratamentul kinetoterapeutic la copilul cu sindrom Down pe langă o diagnoză atentă a problemelor motorii specifice curpinde elaborarea unor obiective specifice cum ar fi:

  • eliminarea limitărilor posturale
  • activități motorii compensatorii
  • dezvoltarea abilităților motorii corecte adecvate vârstei

Kinetoterapia prin intermediul programelor terapeutice urmărește:

 • dezvoltarea și formarea motricității în secvențele sale normale (controlul capului, postura păpușii, rostogolirea, poziția așezat, cvadrupedia și ortostatismul)

 • dezvoltarea controlului postural

 • dezvoltarea abilităților manuale (motricitatea fină)

 • tonifierea generală a musculaturii

 • corectarea eventualelor deviații de la nivelul coloanei vertebrale

 • dezvoltarea amplitudinii de mișcare, forței și rezistenței

 • corectarea deviațiilor de la nivelul membrelor inferioare

 • îmbunătățirea și dezvoltarea coordonării, controlului și echilibrului

 • educarea și reeducarea sensibilității

 • educarea și reeducarea respiratorie

 • educarea și reeducarea mersului

Câștigarea deprinderilor de viață cotidiană

Ședințe de terapie individuală sau în grup pentru câștigarea deprinderilor de viață cotidiană

Crearea unui mod de viață independent reprezintă unul dintre fundamentele care stau la baza evoluției fizice, cognitive, sociale și emoționale a copilului cu sindrom Down. Formarea deprinderilor de autonomie personală și socială, conștientizarea asupra unui mod sănătos de viață, implicarea în contexte sociale diferite care să îl provoace existențial, promovarea responsabilității personale și sociale, dobândirea de informații despre mediul înconjurător prin observare, investigare și experimentare sunt obiectivele principale necesare de atins în câștigarea deprinderilor de viață cotidiană.

Ședințe de terapie individuală sau în grup pentru dezvoltarea socială

Este important să construim la copilul cu sindrom Down sentimentul de încredere în sine, în ceilalți și în mediul relațional pentru a-i conferi confortul socio-emoțional necesar progresului. În acest context el poate participa în mod activ la activități terapeutice individuale și de grup, noi, adulții, respectându-l și arătându-i dragoste necondiționată, oferindu-i un mediu de formare și dezvoltare armonios, plin de schimburi reciproce și experiențe noi, provocându-l la stimulare multisenzorială, la cooperare, observând și încurajând comportamentul bun, oferindu-i sentimentul încrederii în oameni și permițându-i să-și manifeste bucuria pentru succesul obținut în activități.

Interacțiunile copilului care prezintă sindrom Down cu copiii dezvoltați tipic conduc la formarea sentimentului de acceptare a diversității, a asemănărilor și deosebirilor dintre oameni, la dezvoltarea autocontrolului emoțional.

Povestea ADIR

Asociația ADIR a luat naștere de la un vis, despre dreptul la normalitate a fiecăruia, despre cum pot copiii cu sindrom Down să-și atingă potențialul maxim în dezvoltarea lor pe etape de vârstă,  pentru a ajunge nivelul optim din viața lor, despre cum vom susține integrarea lor socială și profesională de mai târziu, despre cum vom contribui noi ca ei să se simtă parte integrantă a comunității în care trăiesc.

Cum ajutăm

Echipa noastră formată din profesori pedagogi de psihopedagogie specială, pedagogi, kinetoterapeut, pedagog social, psiholog, medic își va  folosi abilitățile cunoștințele, experiența în cadrul ședințelor de terapie individualizată.

Activități

Prin activitățile noastre explorăm modul în care copiii cu sindrom Down se dezvoltă, învață noțiunile, folosesc în adaptarea lor comportamentală noțiunile învățate, comportamente de adaptare în diferite medii (familial, școlar, social). Abordăm modalități de terapii și activități educaționale de suport pentru invățare.

Contact

Strada Păun nr 2 bis, Iași
0740 031 661
contact@adir.ro