Visul „ADIR”

Asociația ADIR a luat naștere de la un vis,  despre dreptul la normalitate al fiecăruia, despre cum pot copiii cu sindrom down sa-și atingă potențialul maxim în dezvoltarea lor pe etape de vârstă,  pentru a atinge nivelul optim în dezvoltare de mai târziu,  care să susțină integrarea lor socială, profesională, să se simtă parte integrantă în comunitatea în care trăiesc.

Visul…  a început să se manifeste, ne-am înființat ca ONG, ASOCIAȚIA ADIR, dar și ca întreprindere socială, în cadrul proiectului “Acceleratorul de Întreprinderi Sociale” în regiunea Nord-Est implementat de către Fundația “Alături de Voi România”, prin cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În anul 2021 am obținut și certificatul de întreprindere socială de inserție (50% din angajații noștri fac parte din categoria persoanelor vulnerabile).

Valorile ADIR

A = Armonie
D = Dorință
I = Încredere
R = Respect

Ce este ADIR

UN CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA ȘI SĂNĂTATEA COPIILOR

La nivel de oraș Iași suntem singurul centru dedicat copiilor cu sindrom Down, cu specialiști profesioniști în domeniu: profesor educator în psihopedagogie specială, profesor kinetoterapeut, medic de medicină generală, pedagog-formator în activități animație și dezvoltare personal, specialiști dedicați doar pentru copii cu sindrom Down.

Deși există specialiști buni și cu motivație sănătoasă, de la educatori, pedagogi, psihopedagogi de psihopedagogie specială, medici, psihologi, dedicați copiilor cu sindrom down, faptul că aceștia lucrează, în general, separat unii de ceilalți face dificilă cumularea experiențelor și rezultatelor obținute de fiecare specialist pentru același copil.

Astfel, lipsa colaborării între specialiști va avea rezultate  mai reduse decât în cazul în care copilul beneficiază de o schemă de terapie personalizată și elaborată unitar de toți factorii implicați, specialiști și părinți.

Cum activăm

Centrul de zi pentru educția și sănătatea copiilor, al cărui activitate este susținută de ADIR, are următoarele obiective:

  • Sprijinirea copiilor cu sindrom Down, a părinților și familiilor acestora, în construirea optimă a personalității lor pentru a duce o viață cât mai aproape de normalitate
  • Capitalizarea experienței acumulate în activitățile desfășurate și multiplicarea acesteia în comunitate
  • Deprinderea învățării pe tot parcursul vieții
  • 12 căi de a îmbunătăți șansele copilului tău pentru o viață cu bucurie

Viziunea ADIR

Vrem ca activitatea noastră să dea posibilitatea copiilor cu sindrom Down ca într-o zi să-și poată spune că au ales să creeze fericire și bucurie din experiența vieții lor cu SD și să se întrebe cum fac și cum aleg ca experiențele vieții cu SD să le îmbogățească viața – dorim să șe insuflăm această viziune pe termen lung.

Ne propunem creăm un model de replicat în ceea ce privește serviciile educaționale de suport pentru copiii cu SD, în care un pas important este construirea unei identități corecte a copiilor cu nevoi speciale și a unei mentalități corecte în societate. Avem alături de noi specialiști dedicați, capabili să capitalizeze experiența acumulată și să producă un know-how propriu, consolidând acestă investiție în generațiile viitoare.

Pe proprie răspundere pot afirma că actualmente nu există în România profesioniști profesori psihopedagogi specializați în problemele educaționale ale persoanelor cu sindrom Down. Acest fapt mă obligă să am viziunea ca pe termen lung în urma cumulării experienței și a documentării unui know-how propriu, de a a duce pe piața serviciilor de educație specială metode de a instrui și alți profesioniști spre a-i certifica/acredita în terapie Down; intenționez ca acest model ulterior să-l fac replicabil și la nivel național.

De asemenea dorim să capitalizăm experiența acumulată și să o publicăm și să o promovăm prin ghiduri de bună practică dedicate suportului educațional pentru copiii cu sidrom Down.

Prin implementarea proiectului, Asociația ADIR urmărește consolidarea și completarea programului educativ realizat în grădinițe și școli, cu accent deosebit pe formarea și dezvoltarea abilităților de viață și de interrelaționare în contextul societății actuale și adaptate caracteristicilor specifice copiilor/tinerilor cu CES (în particular, al celor cu sindrom Down).

Viorica Ilici, președinte ADIR

Părinții despre ADIR

Povestea ADIR

Asociația ADIR a luat naștere de la un vis, despre dreptul la normalitate a fiecăruia, despre cum pot copiii cu sindrom Down să-și atingă potențialul maxim în dezvoltarea lor pe etape de vârstă,  pentru a ajunge nivelul optim din viața lor, despre cum vom susține integrarea lor socială și profesională de mai târziu, despre cum vom contribui noi ca ei să se simtă parte integrantă a comunității în care trăiesc.

Cum ajutăm

Echipa noastră formată din profesori pedagogi de psihopedagogie specială, pedagogi, kinetoterapeut, pedagog social, psiholog, medic își va  folosi abilitățile cunoștințele, experiența în cadrul ședințelor de terapie individualizată.

Activități

Prin activitățile noastre explorăm modul în care copiii cu sindrom Down se dezvoltă, învață noțiunile, folosesc în adaptarea lor comportamentală noțiunile învățate, comportamente de adaptare în diferite medii (familial, școlar, social). Abordăm modalități de terapii și activități educaționale de suport pentru invățare.

Contact

Strada Păun nr 2 bis, Iași
0740 031 661
contact@adir.ro